12 lutego 2019 roku złożyłyśmy jako szkoła języka angielskiego Mabila English wniosek w konkursie w ramach akcji 1. – Mobilność kadry edukacji dorosłych w programie Erasmus+

  • Konkurs wniosków 2019 / Runda 1 / KA1 – Mobilność edukacyjna

  • KA104 – Mobilność kadry edukacji dorosłych

  • Nr wniosku: 2019-1-PL01-KA104-064542

     

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 10 maja przez Narodową Agencję Programu Erasmus+  

Wyniki wraz z listą rankingową można znaleźć tutaj 

Nasz projekt Nauka języka angielskiego jako klucz do wyrównywania szans i rozwoju inteligencji kulturowej – edukacja językowa dla dorosłych został oceniony pozytywnie, zatwierdzony do realizacji oraz przyznano mu dofinansowanie z funduszy unijnych programu Erasmus+

Projekt Nauka języka angielskiego jako klucz do wyrównywania szans i rozwoju inteligencji kulturowej – edukacja językowa dla dorosłych powstał w celu zwiększenia kompetencji językowych i kulturowych osób dorosłych. Kadra działającej od niedawna szkoły języka angielskiego w Gorzowie Wielkopolskim zauważyła, że powszechnym problemem uczących się dorosłych jest nie tylko słaby poziom znajomości języka angielskiego czy związany z tym lęk przed wykluczeniem, ale również brak świadomości kulturowej dotyczącej kraju, który planują odwiedzić lub już odwiedzają w celach rodzinnych i/lub turystycznych. Postanowiono zatem przeszkolić kadrę nauczycielską na specjalistycznych kursach, a następnie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności edukując uczniów/uczennice oraz szerszą grupę odbiorców – zwiększając jednocześnie kompetencje językowe i kulturowe kadry oraz nadając działalności szkoły wymiar europejski.

Główne cele projektu obejmują:

zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej kultury brytyjskiej;

przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób dorosłych;

zwiększanie powszechnego zainteresowania nauką języków obcych oraz koncepcją uczenia się przez całe życie (lifelong learning);

pośredniczenie we wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych i przełamywaniu barier kulturowo-narodowościowych poprzez edukację językową i kulturową prowadzoną wśród uczniów dorosłych utrzymujących kontakty z rodziną za granicą;

podwyższenie poziomu kompetencji językowych, metodologicznych i kulturowych kadry szkoły;

promocja mobilności i współpracy europejskiej poprzez zachęcanie do podejmowania zagranicznych szkoleń/studiów oraz zawodowej mobilności na rynku pracy;

przeciwdziałanie radykalizacji postaw uczniów/uczennic i szerszej grupy odbiorców poprzez promowanie zrozumienia międzykulturowego;

nawiązanie kontaktów międzynarodowych z instytucjami edukacyjnymi posiadającymi zbliżony profil działalności (edukacja dorosłych) w celu wymiany doświadczeń, pomysłów oraz potencjalnej współpracy.