WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ

Realizacja projektu Nauka języka angielskiego jako klucz do wyrównywania szans i rozwoju inteligencji kulturowej – edukacja językowa dla dorosłych nie byłaby możliwa bez ogromnego wsparcia, które nasza szkoła otrzymała w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Środki otrzymane z budżetu unijnego na realizację naszego projektu umożliwiły nam m.in. pokrycie kosztów:

 dwutygodniowych kursów dla nauczycieli organizowanych przez Bell English i słynących z wysokich standardów nauczania

podróży w obie strony, zakwaterowania na terenie kampusu uniwersyteckiego Homerton College (jednej z instytucji University of Cambridge) oraz wyżywienia

wsparcia organizacyjnego oraz indywidualnego

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. [źródło: informacje o programie]