CERTYFIKATY I ZAŚWIADCZENIA

Certyfikaty wydane przez organizatora kursu: 

Bell Educational Services Ltd.

Stanowią one potwierdzenie uczestnictwa kadry naszej szkoły w dwóch kursach szkoleniowych w okresie 14-27 lipca 2019 roku na terenie Bell Teacher Campus (Homerton College, Cambridge, UK):

Bringing British Culture to Life

oraz

Language and Methodology Refresher [Secondary/Adult]

 

 

Europass-Mobilność (Europass-Mobility) –  dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim

prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po 1 stycznia 2005 

może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego

wypełniany jest przez organizację wysyłającą i przyjmującą (wnioskodawcy indywidualni nie mogą sami występować o wydanie dokumentu)

potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż

dostępny jest w języku polskim i językach obcych

źródło: Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji / Krajowe Centrum Europass