Link do opisu projektu w języku angielskim na platformie Erasmus+ Project Results:

KLIKNIJ TUTAJ